Tag: žene

Na-Rodne kvote i ja

Na-Rodne kvote i ja

Da budem jasna, dok se god rod bude uzimao u obzir samo da se mjeri kvalitet, znanje i sposobnost žena, ja ću se zalagati da žene imaju ista prava koja ima svaki nesposoban muškarac, koji od početka svjeta može da se kandiduje, bude biran i bavi se politikom mandat za mandatom, bez dovođenja u pitanje …

+ Read More

%d